לימור משוחחת עם שחר בן פורת ב"חופש להיות" – מחלה והחלמה